Menu

Twitter feed Reindonk

Verontwaardiging over bomenkap in Grubbenvorst

27 september 2017

‘Grubbenvorst huilt’, zo begint de brief die de Dorpsraad Grubbenvorst naar de gemeente Horst aan de Maas heeft gestuurd. Aanleiding is de kap van 25 bomen langs de Venloseweg.

De bomen moeten verdwijnen omdat ze in het toekomstig dijktracé liggen. Om te kunnen voldoen aan de geldende veiligheidsnorm tegen hoogwater is Waterschap Limburg bezig met het versterken van de dijken langs de Maas.

De dorpsraad vindt dat de gemeente als vergunningverlener van de kap had moeten inschatten dat deze ingreep in de leefomgeving van Grubbenvorst grote gevolgen kon hebben voor het dorp. “Verdriet bij menige zo niet alle inwoners over de houtkap aan de Venloseweg. 25 gezonde en prachtige bomen neer gehaald! Over van alles wordt de dorpsraad vaak geraadpleegd (conform de Dorpsraadverordening) maar nu niet! Helaas een onomkeerbaar besluit en...waarom?”, schrijft de Dorpsraad Grubbenvorst op Facebook.

Onder het bericht op Facebook uiten inmiddels veel mensen hun verontwaardiging over de houtkap.

Het waterschap beschrijft in hun plannen waarom de bomenkap langs de Venloseweg noodzakelijk is: De Venloseweg ligt lager dan de maatgevende hoogwaterstand. De huizen aan de Maaszijde liggen wel hoog genoeg, en ook het beboste gebied aan de oostzijde van de weg ligt hoger. Toch kan bij de maatgevende waterstand via de Venloseweg Maaswater de kern van Grubbenvorst instromen. Het waterschap moet daarom in het kader van haar dijkversterkingsopgave ook een maatregel nemen om de achterdeur van de dijkring te sluiten en zo het indringen van water via de Venloseweg bij maatgevend hoogwater te voorkomen.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de brief van de dorpsraad.

foto's: Geertjan Zinken (Grubbenvorst Online)


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)