Menu

Twitter feed Reindonk

Werk in Mariapeel loopt volgens planning

20 april 2017

Staatsbosbeheer geeft tijdens het broedseizoen, tussen 15 maart en 15 juli, de natuur in de Mariapeel en de Groote Peel de ruimte. Er zijn hooguit werkzaamheden aan de rand of buiten het natuurgebied.

De aannemers zijn begonnen met het verwijderen van de uitheemse trosbosbesstruiken in het zuidelijke veenputtencomplex in Mariaveen. Zowel de trosbosbessen als de waardevolle veenputten en peelbanen hebben de kraanmachinisten in beeld via GPS en een app op hun smartphone.

De hydrologische werkzaamheden aan het Defensiekanaal zijn klaar. Dat geldt ook voor nagenoeg al het werk in Driehonderd Bunders.
Een deel van de kade en dammen is aangelegd, stuwen geplaatst en een deel van de sloten en greppels aangepakt. 


Ook is de helft van de benodigde 30.000 kuub zand is aangevoerd voor de aanleg van de kades en dammen.

De geplande kade langs de Helenavaart is niet aangelegd: Staatsbosbeheer en Waterschap Limburg onderzoeken een meer duurzame constructie, die ook bestendig is tegen schade door bevers.


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)