Menu

Twitter feed Reindonk

Werkzaamheden in de Maasduinen

31 oktober 2017

Stichting het Limburgs Landschap gaat in de komende maanden op vier locaties in de Maasduinen natuurwerkzaamheden uitvoeren.


Met geld afkomstig uit de PAS, het Programmatische Aanpak Stikstof, gaat het Limburgs Landschap in de komende maanden in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren.

In het westelijk deel van Landgoed de Hamert worden bomen en struiken verwijderd om te voorkomen dat de heide dichtgroeit en dat jeneverbesstruiken overgroeid raken. In het centrale deel worden twee locaties aangepakt waar de heide is dichtgegroeid met pijpenstrootje.

Roobeek, een stuifduin in het zuiden van Landgoed de Hamert, wordt weer open gekapt zodat heideterrein zich weer kan ontwikkelen. Ook wordt het heideterrein uitgebreid door in het zuidelijke deel bomen en struiken te verwijderen.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)